Taalvaardigheden

Moedertaal Nederlands
Overige  talen Begrijpen Spreken Schrijven
Luisteren Lezen Interactie Conversatie
Engels C2 C2 C2 C2 C2
Duits C2 C2 C1 C1 B1
Niveaus: A1/2: Basis – B1/2: Onafhankelijk – C1/2 Zelfstandig
Common European Framework of Reference for Languages